Ludana

De Ludana parmantig op het omslag van De Watersport in 1912.

De Ludana parmantig op het omslag van De Watersport in 1912.

In 1892 gaf notaris Lette van Oostvoorne aan scheepswerf Bernhard aan de Lijnbaansgracht te Amsterdam de opdracht om een boeier te bouwen van 10.35 meter lang en 4.30 breed. Dat lukte, want in april 1893 werd voor zo’n 5600 gulden de Fenna opgeleverd. Een prachtige boeier die wij nu kennen als de Ludana.

Ludana was vanaf het begin een prachtige verschijning op het water. Het schip is weldoordacht ontworpen en ze is snel en elegant. Ludana is een plezierjacht en wordt gebruikt voor tochtjes en om wedstrijden mee te zeilen.

In 1931 wordt Ludana verkocht aan een koper uit Engeland en daar vaart ze zo’n 60 jaar rond. Ze doet dienst als opvang van vluchtelingen in de Tweede Wereldoorlog en tijdens de strenge winter van 46-47 woont een gezin met kleine kinderen aan boord. Eind jaren 70 redt een jonge Engelse eigenaar haar uit de modder.

Ludana keert eind jaren 80 terug naar Nederland en nu is ze opnieuw in al haar pracht op het water te bewonderen. Ludana is sinds 2016 ondergebracht in de Stichting Behoud Boeier, een culturele ANBI, die haar in topstaat wil terugbrengen.

Veel is al bekend, artikelen in de Waterkampioen, Spiegel der Zeilvaart, bij het Stamboek Ronde en Platbodemjachten, in de boeken van Dr.ir. J. Vermeer en mr. Dr. T. Huitema. Heeft u meer mooie verhalen over Ludana? We horen ze graag!