Ondersteun de Dame van Hout

De Stichting Behoud Boeier draagt de (financiële) verantwoordelijkheid voor Ludana. Dit houdt in dat we met haar varen (voor- tot najaar) en zorgdragen voor het jaarlijkse onderhoud en de stalling van het schip. Ludana is, zeker gezien haar respectabele leeftijd, in topstaat. Ze is 130 jaar vertroeteld, gebreeuwd, geolied, gepoetst, geschuurd en gelakt door verschillende eigenaren en nu dus ook door ons. Uiteraard kost dit onderhoud geld en daar kunnen we jouw financiële hulp bij gebruiken.

De Stichting Behoud Boeier is een culturele ANBI, dit betekent dat je fiscaal voordeel kunt hebben van een gift. Zowel als zakelijke en als particuliere gever kun je je donatie aftrekbaar maken van de belasting. Hieronder vind je een overzicht.

Donatie als bedrijf
op basis van eenmalige gift van € 5.000
Op basis van de culturele ANBI status mag 150% van het bedrag dat wordt gedoneerd als kosten worden opgevoerd.

Donatie als particulier
Als particuliere gever is een periodieke gift van € 1.000 voor een periode van vijf jaar belastingtechnisch het gunstigst. Via een vooruitbetaling is het echter toch mogelijk om het bedrag van € 5.000 in 1x te doneren, waarna de Stichting het bedrag vervolgens over 5 jaar uitspreidt om zodoende de maximale belasting-aftrek voor je te garanderen. Op basis van de culturele ANBI status van de Stichting Behoud Boeier mag 25% van het donatie-bedrag worden opgeteld om tot de totale aftrekpost te komen (deze verhoging is gemaximeerd tot € 1.250 per jaar). Het vastleggen van de gift bij een notaris is sinds enkele jaren niet meer nodig.

Rekenvoorbeeld
Periodieke gift aan culturele ANBI € 1.000
Verhoging 25% van de periodieke gift € 250
Totale aftrek per jaar € 1.250
Aftrek bij 52% belasting tarief € 650
Netto kosten van donatie per jaar € 350

    Overweeg je een donatie aan de Stichting, neem dan contact met ons op. We lichten graag het een en ander persoonlijk toe.