Stichting Behoud Boeier

Stichting Behoud Boeier
T.a.v. Mr H. van Veen
Spinozalaan 6
3707 ZJ Zeist

KvK: 67307507
RSIN: 856923588

IBAN: NL78 RABO 0314 3095 94

De Stichting Behoud Boeier heeft de ANBI-status.

Klik hier voor het jaarverslag 2017 (PDF download – 90 KB)

Hoofdlijnen uit het beleidsplan
De Stichting Behoud Boeier is in 2016 in eerste instantie opgericht met het doel de boeier Ludana te behouden voor de toekomst. De stichting ziet zichzelf niet zozeer als eigenaar, als wel als rentmeester in dienst van volgende generaties zeilers. Voor aanschaf en onderhoud van de Ludana is geld nodig. Ook zullen er te zijner tijd nieuwe zeilen moeten worden aangeschaft, wil de Stichting de kluiver in ere herstellen en het achterschip restaureren. Om dit te kunnen bewerkstelligen is de Stichting op zoek naar ‘rentmeesters’, donateurs en sponsoring door bedrijven en organisaties.

Een tweede doelstelling van de Stichting is het scheepstype boeier in het algemeen bekender en meer geliefd te maken bij een breder publiek. Het zijn schepen met een vaak lange geschiedenis. En bij een lange geschiedenis horen prachtige verhalen die het meer dan waard zijn om te worden doorverteld: een taak die de Stichting met veel plezier ter hand zal nemen.

De Stichting wil binding en betrokkenheid creëren met de volgende generatie zeilers zodat ook zij leren omgaan met dit type schip. Een schip gaat pas echt leven als je er daadwerkelijk mee zeilt, denken wij. Als je de wind in je haren voelt en het schuim voor de boeg hebt staan.

Om actief met het schip te kunnen varen is er bemanning nodig – schippers en maten die vertrouwd zijn met de Ludana en op verantwoorde wijze met haar kunnen omgaan, als gastheer kunnen functioneren en verhalen over het schip kunnen vertellen. De Stichting zoekt ook het contact met het algemene publiek door met de Ludana aanwezig te zijn bij evenementen. De Stichting zet in op persoonlijke contacten tijdens vaardagen en evenementen, maar probeert ook de dialoog aan te gaan via deze website en onder andere Facebook voor een maximale interactie tussen liefhebbers.

De Stichting Behoud Boeier is op zoek naar draagvlak, betrokkenheid en geld. We doen een beroep op een ieder met een warm hart voor varend erfgoed, en de boeier in het bijzonder. Heeft u vragen, ideeën of wilt u iets anders met ons delen, nodigen we u graag uit om contact met ons op te nemen.

Klik hier voor het volledige beleidsplan 2017 (PDF download – 79 KB)

Stichtingsbestuur en vrijwilligers
Het bestuur van de Stichting Behoud Boeier zet zich geheel belangeloos en onbezoldigd in voor de de Stichting en de boeier Ludana. De Stichting zal een groep vrijwilligers werven die de stichting van raad en daad voorziet om het behouden en beleven van dit schip te bewerkstelligen.

Klik hier voor de Oprichtingsakte van de Stichting Behoud Boeier (PDF download – 1.4 MB)

Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten
De boeier Ludana staat ingeschreven bij de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.