Stichting Behoud Boeier

Stichting Behoud Boeier
T.a.v. dhr R. Boogaard
Noorderpad 20
8355 AP Giethoorn

KvK: 67307507
RSIN: 856923588

IBAN: NL78 RABO 0314 3095 94

De Stichting Behoud Boeier heeft de ANBI-status.

Bekijk hier het jaarverslag van 2023 (PDF download)

Hoofdlijnen uit het beleidsplan
De Stichting Behoud Boeier is in 2016 in eerste instantie opgericht met het doel de boeier Ludana te behouden voor de toekomst. De stichting ziet zichzelf niet zozeer als eigenaar, als wel als rentmeester in dienst van volgende generaties zeilers. Voor aanschaf en onderhoud van de Ludana is geld nodig. Ook zal binnen afzienbare tijd het achterschip gerestaureerd moeten worden, zullen er te zijner tijd nieuwe zeilen moeten worden aangeschaft en wil de Stichting de kluiver in ere herstellen. Om dit te kunnen bewerkstelligen is de Stichting op zoek naar donateurs (‘Rentmeesters’) en sponsoring door bedrijven en organisaties.

De Stichting zoekt contact met het algemene publiek door met de Ludana aanwezig te zijn bij evenementen. De Stichting zet in op persoonlijke contacten tijdens vaardagen en evenementen, maar probeert ook de dialoog aan te gaan via deze website en onder andere Facebook voor een maximale interactie tussen liefhebbers.

De Stichting Behoud Boeier is op zoek naar draagvlak, betrokkenheid en geld. We doen een beroep op een ieder met een warm hart voor varend erfgoed, en de boeier in het bijzonder. Heeft u vragen, ideeën of wilt u iets anders met ons delen, nodigen we u graag uit om contact met ons op te nemen.

Klik hier om het Beleidsplan 2019-2023 te downloaden (PDF)

Stichtingsbestuur en vrijwilligers

  • Willem Cramer – voorzitter
  • Roemer Boogaard – penningmeester
  • Cor Maat – secretaris
  • Oscar van Lent – lid
  • Suzan Out – lid

Het bestuur van de Stichting Behoud Boeier zet zich geheel belangeloos en onbezoldigd in voor de de Stichting en de boeier Ludana. De Stichting zal een groep vrijwilligers werven die de stichting van raad en daad voorziet om het behouden en beleven van dit schip te bewerkstelligen.

Klik hier voor de Oprichtingsakte van de Stichting Behoud Boeier (PDF download – 1.4 MB)

Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten
De boeier Ludana staat ingeschreven bij de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten.